Dr. Ljiljana Radonić
ljiljana.radonic@univie.ac.at
HomeNastava DeEnHr    unilogo

Nastava


Odsjek za politologiju, Bečko sveučilište, Austrija

 • Ljetni semestar 2020. | Predavanje "Teorije o antisemitizmu, rasizmu, anticiganizmu i islamofobiji"
 • Zimski semestar 2018. | 2 kursa: Predavanje "Teorije o antisemitizmu, rasizmu, anticiganizmu i islamofobiji" & seminar "Demokratizacija i politika prošlosti u centralnoj i jugoistočnoj Europi"
 • Ljetni semestar 2018. | 2 kursa: Serija predavanja "Glava strasti. kritička teorija and i kritika društva"
  & seminar "Teorije antisemitizma"
 • Zimski semestar 2016. | Konflikti oko sjećanja u centralnoj Europi
 • Ljetni semestar 2016. | Konflikti oko sjećanja na post-jugoslavenskom prostoru
 • Zimski semestar 2015. | Konflikti oko sjećanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi
 • Ljetni semestar 2014. | Transformacija politike sjećanja nakon 1989.
 • Zimski semestar 2013. | Kultura i politika sjećanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi
 • Zimski semestar 2012. | Demokratizacija i politika sjećanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi
 • Zimski semestar 2011. | Centar ili periferija? "Istok" u Europskoj zajednici sjećanja
 • Ljetni semestar 2011. | Bak-seminar (Mentoriranje pisanja preddiplomskih radova)
 • Zimski semestar 2010. | Bak-seminar (Mentoriranje pisanja preddiplomskih radova)
 • Ljetni semestar 2010. | Holokaust nasuprot Gulaga? – Konflikti oko sjećanja u srednjoj Europi nakon 1989.
 • Zimski semestar 2008. | Kulture i politike sjećanja u srednjoj Europi
 • Ljetni semestar 2006. | Austrijska politika i EU
 • Zimski semestar 2005. | Politička teorija: Mase i masovni pokreti
 • Ljetni semestar 2005. | Politička teorija antisemitizma
 • Zimski semestar 2004. | Austrijska politika i EU

Ljetni semestar 2017. | Gost profesorica u Centru za Židovske studije, Sveučilište u Grazu

 • Predavanje: Theorija antisemitizma
 • Seminar: Rodni odnosi i Nacizam
 • Seminar: Shoah i Porajmos u srednjoj i jugoistočnoj Europi - Politika sjećanja i muzealizacija

Ljetni semestar 2015. | Odsjek za politologiju, Sveučilište Giessen, Njemačka

 • Psihoanaliza kao kritička teorija društva
 • Teorija antisemitizma
 • Rod, nacionalni socijalizam i antisemitizam
 • Konflikti oko sjećanja u (srednjoj i jugoistočnoj) Europi nakon 1989.

Srpanj 2009 | Političko obrazovanje, Dunavsko sveučilište Krems

 • Uspored politika i kultura sjećanja u Europi

Daljnje informacije o kursevima (opis, plan semestra, literatura, metode, kriteriji ocjenjivanja) dostupne su samo u njemačkoj verziji ove web stranice.