Dr. Ljiljana Radonić, Privdoz.
ljiljana.radonic@univie.ac.at
HomeŽivotopis DeEnHr    unilogo

Životopis


Aktualno

 • Od rujna 2019. vodim petogodišnji projekt o Globalized Memorial Museums. Exhibiting Atrocities in the Era of Claims for Moral Universals na Institutu za kulturologiju Austrijske akademije znanosti.
 • Habilitacija iz politologije na Bečkom sveučilištu 2020. 2013-2019 habilitacijski projekt na Institutu za kulturologiju Austrijske akademije znanosti o "Drugom svjetskom ratu u post-socijalističkim memorijalnim muzejima". 2013-1017 u okviru APART-stipendije, 8/2018-7/2019 u okviru Elise-Richter programa Austrijskog znanstvenog fonda (FWF). Habilitacija predana na Odsjeku za politologiju Bečkog sveučilišta u lipnju 2019. [Abstrakt na engleskom]
 • Od 2004. nastava na Odsjeku za politologiju, Bečko sveučilište
 • Recenzentica za Palgrave Macmillan Publishing, Suedosteuropa. Journal of Politics and Society, Czech Science Foundation (GRIS), Joint Excellence in Science and Humanities Programm Austrijske akademije znanosti, Journal of Genocide Research, Cambridge Review of International Affairs, Militärgeschichtliche Zeitschrift Njemačke vojske, Anala Hrvatskog politološkog društva: časopisa za politologiju, Yad Vashem Studies, Nationalities Papers, Austrijskog društva za politologiju, Austrijskog časopisa za politologiju, "Godišnjaka povijesnih studija komunizma" (Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung), za stipendijski program "Njemačke zaklade za suočavanje s diktaturom Njemačke demokratske republike" (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur), te izdavačke kuće "Peter Lang Oxford"

Prijašnja zaposlenja

Obrazovanje

 • 6. studeni 2009. Obrana doktorske radnje koja je u 2012. nagrađena s Michael Mitterauer Prize for Social, Cultural and Economic History in Vienna
 • 2006-2009 Doktorandica u doktorskom programu „Kulture razlike. Transformacija u centralnoeuropskom prostoru“ na Bečkom sveučilištu. Tema doktorskog rada: Rat oko pomirbenog sjećanja – Diskursi politike prošlosti u Hrvatskoj između povijesnog revizionizma i europskih standarda. Mentori: Dieter Segert i Heidemarie Uhl
 • 1/2006 Magistra prevođenja, 1. "strani jezik": bosanski/hrvatski/srpski, 2. engleski. Tema diplomskog rada: „Jezik Holokausta u Austriji i Hrvatskoj – Terminologijska usporedba". Mentor: Gerhard Budin
 • 4/2004 Magistra politologije i filozofije. Tema diplomskog rada: „Miroljubiva antisemitkinja? Politička psihologija o rodu i antisemitizmu“. Mentor: Walter Manoschek

Nastava

Odsjek za politologiju, Bečko sveučilište

 • Ljetni semestar 2020. | Predavanje: Teorije o antisemitizmu, rasizmu, anticiganizmu i islamofobiji
 • Zimski semestar 2018. | 2 kursa: Predavanje "Teorije o antisemitizmu, rasizmu, anticiganizmu i islamofobiji" & seminar "Demokratizacija i politika prošlosti u centralnoj i jugoistočnoj Europi"
 • Ljetni semestar 2018. | 2 kursa: Serija predavanja "Glava strasti. kritička teorija and i kritika društva"
  & seminar "Teorije antisemitizma"
 • Zimski semestar 2016. | SE: Konflikti oko sjećanja u centralnoj Europi
 • Ljetni semestar 2016. | SE: Borbe oko prošlosti na post-jugoslavenskom prostoru
 • Zimski semestar 2015. | SE: Konflikti oko sjećanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi
 • Ljetni semestar 2014. | SE: Transformacija politike sjećanja nakon 1989.
 • Zimski semestar 2013. | SE: Kultura i politika sjećanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi
 • Zimski semestar 2012. | SE: Demokratizacija i politika sjećanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi
 • Zimski semestar 2011. | SE: Centar ili periferija? "Istok" u Europskoj zajednici sjećanja
 • Ljetni semestar 2011. | SE: Bak-seminar (Mentoriranje pisanja preddiplomskih radova)
 • Zimski semestar 2010. | SE: Bak-seminar (Mentoriranje pisanja preddiplomskih radova)
 • Ljetni semestar 2010. | SE: Holokaust nasuprot Gulaga? – Konflikti oko sjećanja u srednjoj Europi nakon 1989.
 • Zimski semestar 2008. | SE: Kulture i politike sjećanja u srednjoj Europi
 • Ljetni semestar 2006. | 2 SE: Austrijska politika i EU
 • Zimski semestar 2005. | SE: Politička teorija: Mase i masovni pokreti
 • Ljetni semestar 2005. | SE: Politička teorija antisemitizma
 • Zimski semestar 2004. | SE: Austrijska politika i EU

Centar za Židovske studije, Sveučilište u Grazu

Ljetni semestar 2017.
 • Predavanje: Teorije antisemitizma
 • SE: Rod i Nacionalni sozializam nakon 1945.
 • SE: Holokaust i Porajmos centralnoj i jugoistočnoj Europi

Odsjek za politologiju, Sveučilište Giessen, Njemačka

Ljetni semestar 2015.
 • PS: Psihoanaliza kao kritička teorija društva
 • PS: Teorija antisemitizma
 • PS: Rod, nacionalni socijalizam i antisemitizam
 • PS: Konflikti oko sjećanja u (srednjoj i jugoistočnoj) Europi nakon 1989.

Političko obrazovanje na Dunavskom sveučilištu u Kremsu

 • Srpanj 2009. | SE Politika i kultura sjećanja u komperativnoj europskoj perspektivi (zajedeno s Heidemarie Uhl)

Tutoriji

 • 2004-2005 Jednogodišnji istraživački seminar Waltera Manoscheka: „židovske sudbine u 15. ‚bezirku‘ u Beču“
 • 2006-2007 Jednogodišnji istraživački seminar Waltera Manoscheka: „Političke strukture i politički sistem Kosova“

Studentski zbor

 • 2005-2007 Zastupnica studenata doktorskih studija (Dr. phil) na Bečkom sveučilištu
 • 2006-2007 Zastupnica Austrijskog studentskog zbora (ÖH) za European Council of Doctoral Candidates and Junior Researchers - EURODOC

Jezične kompetencije

 • Njemački, engleski, hrvatski: Perfektno
 • Francuski: Školski nivo
 • Jidiš: Pasivno znanje/čitanje
| Natrag gore |