Veröffentlichungen

 

Monographien

 

Česká neoficiální literatura 1948-1953
Gertraude Zandová, Totální realismus a trapná poezie. Česká neoficiální literatura 1948-1953 (= Studium, Bd. 9), aus dem Deutschen von Zuzana Adamová, Brno (Host) 2002.    Česká neoficiální literatura 1948-1953

 

Rezensionen und Besprechungen:

 
Tschechische Untergrund-Literatur 1948-1954
Gertraude Zand, Totaler Realismus und Peinliche Poesie. Tschechische Untergrund-Literatur 1948-1953 (= Europäische Hochschulschriften, Reihe 16: Slawische Sprachen und Literaturen, Bd. 60), Frankfurt am Main / Berlin / Bern / New York / Paris / Wien (Peter Lang) 1998.   Tschechische Untergrund-Literatur 1948-1954

Rezensionen und Besprechungen:

 

Herausgabe von Sammelbänden


 

Jezuitská kultura v českých zemích /
Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern

Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern, hg. v. Gertraude Zand und Stefan M. Newerkla, Brno (Host) 2018.

Mit Beiträgen von Tilman Berger, Kateřina Bobková-Valentová, Radek Čech, Mirek Čejka †, Robert Dittmann, Alena A. Fidlerová, Jiří Holý, Milada Homolková, Magdaléna Jacková, Marie Janečková, Pavel Kosek, Jan Malura, Stefan M. Newerkla, Václav Petrbok, Jana Pleskalová, Marie Škarpová, Michaela Soleiman pour Hashemi, Dalibor Tureček, Jarmila Vojtová, Taťana Vykypělová und Gertraude Zand.

  Jezuitska Kultura.jpg

 

Rezensionen und Besprechungen:

 


Vertreibung / Aussiedlung / Transfer

Vertreibung / Aussiedlung / Transfer im Kontext der tschechischen Literatur - Vyhnání / odsun / transfer v kontextu české literatury, hg. v. Gertraude Zand und Jiří Holý, Brno (Host) 2004.

Mit Beiträgen von Detlef Brandes, Václav Burian, Aleš Haman, Jiří Holý, Ruth Kronsteiner, Václav Maidl, Elke Mehnert, Vladimír Papoušek, Jiří Pešek, Ute Raßloff, Filip Tomáš, Jan Wiendl und Gertraude Zand.

  Vertreibung / Aussiedlung / Transfer

Rezensionen und Besprechungen:

 

Tschechisches Barock
Tschechisches Barock. Sprache, Literatur, Kultur – České baroko. Jazyk, literatura, kultura, hg. v. Gertraude Zand und Jiří Holý, Frankfurt am Main / Berlin / Bern / New York / Paris / Wien (Peter Lang) 1999.

Mit Beiträgen von Mirek Čejka, Gizela Gáfriková, Jiří Holý, Michaela Horáková, Radoslav Katičić, Jaroslav Kolár, Milan Kopecký, Zdeněk Kožmín, Jan Lehár, Světla Mathauserová, Marek Nekula, Igor Němec, Stefan Michael Newerkla, Eduard Petrů, Hans Rothe, Herta Schmid, Alexandr Stich, Martin Svatoš, Dušan Šlosar, Ludger Udolph, Slavomír Wollman und Gertraude Zand.

  Tschechisches Barock

Rezensionen und Besprechungen:

 

Herausgabe von Monographien

 

Jan Malura, Gertraude zand,
Tschechische Literatur des Mittelalters

Jan Malura, Gertraude Zand, Tschechische Literatur des Mittelalters, Wien (Facultas) 2013.

  Malura3.jpg 

 

 

Jiří Holý, Tschechische Literatur 1945-2000.
Tendenzen, Autoren, Materialien
Jiří Holý, Tschechische Literatur 1945-2000. Tendenzen, Autoren, Materialien. Ein Handbuch, hg. v. Gertraude Zand, aus dem Tschechischen übersetzt von Hanna Vintr und Gertraude Zand, Wiesbaden (Harrassowitz) 2011.   Tschechische Literatur 1945-2000

Rezensionen und Besprechungen

 

Aufsätze

 

Wien und Prag in Milena Jesenskás ersten Feuilletons, in: Österreich und die slawischen Länder. Fragen des Kulturtransfers im Lichte von Literatur- und Kulturgeschichte, hg. v. Jolanta Doschek, Krzysztof Korotkich und Jarosław Ławski (= Wechselwirkungen, Bd. 28), Lausanne – Berlin – Bruxelles – Chennai – New York – Oxford: Peter Lang, 2022, S. 125-136.

Eine (poetische) Freundschaft über Zeiten und Grenzen: Bohumila Grögerová und Friederike Mayröcker, in: 30 Jahre Grenze und Nachbarschaft in Zentraleuropa. Literatur, Kultur und Geschichte, hg. v. Wolfgang Müller-Funk, Jan Budňák, Tomáš Pospíšil und Aleš Urválek, Tübingen: A. Francke 2022, S. 143-158.

"Super-Sex-Dadaismus!" Zur Epigrammatik in der Edice Půlnoc und zur Poetik von Bohumil Hrabal, in: Haiku - Epigramm - Kurzgedicht. Kleine Formen in der Lyrik Mittel- und Osteuropas, hg. v. Christine Gölz, Alfrun Kliems und Birgit Krehl, Wien - Köln - Weimar: Böhlau 2021, S. 110-117.

Zur Funktion der deutschen Sprache im dichterischen Frühwerk von Egon Bondy, in: Vorstellungen vom Anderen in der tschechisch- und deutschsprachigen Literatur. Imaginationen und Interrelationen, hg. v. Petra James und Helga Mitterbauer, Berlin: Frank & Timme 2021, S. 107-123.

Zápisník Boženy Němcové, jeho německé zdroje a výpisky ze Stifterových Studií, in: Tradicí stvořená. Jaroslavě Janáčkové k devadesátinám, hg. v. Dagmar Mocná und Dalibor Tureček, Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky 2020, S. 12-24.

Die Bedeutung des Unterirdischen im Werk von Jáchym Topol, in: „Kontaminierte Landschaften“. Mitteleuropa inmitten von Krieg und Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandsaufnahme anhand von literarischen Texten, hg. v. Alexander Höllwerth, Ursula Knoll und Helene Ulbrechtová, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien: Peter Lang 2019, S. 191-197.

Mezi svědectvím a halucinací – Listy z vyhnanství Egona Hostovského, in: Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století, hg. v. Václav Vaněk und Jan Wiendl, Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 2018, S. 51-56.

Projektion und Fiktion - Jiří Šotolas Roman Tovaryšstvo Ježíšovo, in: Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern, hg. v. Gertraude Zand und Stefan M. Newerkla, Brno: Host 2018, S. 419-433.

Funke němčiny v básnickém díle Egona Bondyho čtyřicátých a padesátých let, in: Myšlení a tvorba Egona Bondyho, hg. v. Petr Kužel, Praha: Filosofia 2018, S. 395-407.

Mythos Krejcarová: (Re-)Konstruktion und (Re-)Lektüre, Slovo a smysl, Jg. 14, 2017, Bd. 28, S. 74-80.

Erst der „Aufmarsch“, dann die „Schlacht“. Das Bild der Deutschen und die Kolonialisierung des Studetenlandes nach der Vertreibung in Václav Řezáčs Roman Bitva, Germanoslavica, Jg. 28, 2017, Nr. 1-2: Umsiedlung, Vertreibung, Wiedergewinnung? Postkoloniale Perspektiven auf deutsche, polnische und tschechische Literatur über den erzwungenen Bevölkerungstransfer der Jahre 1944-1950, hg. v. Dirk Uffelmann, S. 143-150.

Die „alt-neue“ Welt nach der „Explosion der Zeit“ 1989 in Jáchym Topols Roman Die Schwester, in: Die ,Wende‘ von 1989 und ihre Spuren in den Literaturen Mittelosteuropas, hg. v. Alicja Krauze-Olejniczak und Sławomir Piontek, Frankfurt am Main – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warsczawa – Wien (Peter Lang) 2017, S. 213-222.

K recepci Haškova Švejka v Rakousku, in: Švejk ve střední Evropě, hg. v. Jiří Hrabal, Olomouc (Univerzita Palackého v Olomouci) 2016, S. 99-106.

Jáchym Topol – cestou na Východ, in: Fenomén cestopisu v literatuře a umění střední Evropy, hg. v. Jiří Hrabal, Olomouc (Univerzita Palackého v Olomouci) 2015, S. 302-309.

Jáchym Topols Cesta do Bugulmy, in: Slawische Popkultur, hg. v. Jolanta Doschek und Stefan Simonek (= Symposien und Seminare am Wissenschaftlichen Zentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Wien, Bd. 12), Wien (Polnische Akademie der Wissenschaften – Wissenschaftliches Zentrum in Wien) 2015, S. 103-111.

Spor názorů a forem. Nad Čapkovou Matkou, in: Obraz válek a konfliktů (= Sborník příspěvků z V. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, „Válka a konflikt v české literatuře, Bd. 1), hg. v. Vít Schmarc, Praha (Akropolis) 2015, S. 102-107.

„Wende“ und „Underground“ im 19. Jahrhundert. Das Jahr 1848 und ein Notizheft von Božena Němcová, in: Unter der Stadt. Subversive Ästhetiken in Ostmitteleuropa, hg. v. Mónika Dózsai, Alfrun Kliems und Darina Poláková, Köln – Weimar  – Wien (Böhlau) 2014, S. 27-40.

„Výbuch času“ 1989: Jáchym Topol a staronový svět jeho románu Sestra, in: Otevřené rány. Vybrané studie o díle Jáchyma Topola, hg. v. Ivo Říha, Praha (Torst) 2013, S. 23-30.

Zkrocení zlé krajiny – Puszta Josefa Knapa, in: Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění, hg. v. Jan Malura und Martin Tomášek, Ostrava (Filozofická fakulta Ostravské univerzity) 2012, S. 275-281.

Modelování čtenáře v díle Milana Kundery – na příkladu románu Nesnesitelná lehkost bytí, in: Milan Kundera aneb Co zmůže literatura? Soubor statí o díle Milana Kundery, hg. v. Bohumil Fořt, Jiří Kudrnáč und Petr Kylousek, Brno (Host) 2012, S. 89-95.

Dvojí odcizení – písně Dáši Vokaté z českého undergroundu a z vídeňského exilu, in: Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia Umění a kultury střední Evropy 2011, hg. v. Zuzana Zemanová und Lenka Pořízková, Olomouc (Univerzita Palackého) 2012, S. 299-305.

Božena Němcovás Wien, in: Miscellanea Vindobonensia Bohemica. In Erinnerung an den 200. Todestag von Josef Valentin Zlobický, hg. v. Stefan Michael Newerkla, Hanna Sodeyfi und Jana Villnow-Komárková (= Bohemoslavica Abscondita, Bd. 1, hg. v. Tilman Berger und Stefan Michael Newerkla), Wien (Holzhausen) 2012, S. 138-145.

Dušan Hanáks Film „322" als neo-avantgardistische Synthese der experimentellen Kunst der 1960er Jahre, Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 57, 2011, S. 77-83.

Pavel Eisner als slowakisch-deutscher Literaturvermittler, in: Übersetzer zwischen den Kulturen. Der Prager Publizist Paul/Pavel Eisner, hg. v. Ines Koeltzsch, Michaela Kuklová und Michael Wögerbauer, Köln – Weimar – Wien (Böhlau) 2011, S. 161-174.

Membra disiecta: Jinakost v denících Jana Zábrany, in: Česká literatura rozhraní a okraje, hg. v. Lenka Jungmannová, Praha (Akropolis) 2010, S. 391-397.

Jan Ohéral a Božena Němcová, in: Časopis Matice moravské Jg. 129, 2010, Supplementum 2: Jan Ohéral a jeho doba, S. 127-134.

Pavel Eisner jako slovensko-německý literární prostředník, in: Na rozhraní kultur. Případ Paul / Pavel Eisner, hg. v. Veronika Dudková, Kristina Kaiserová und Václav Petrbok, Ústí nad Labem (Univerzita Jana Evangelista Purkyně) 2009, S. 39-51.

Tschechische Ansätze zu einer mitteleuropäischen Poetik des Leidens, in: Krajina bez vlastností: Literatura a Střední Evropa / Landschaft ohne Eigenschaften: Literatur und Mitteleuropa, hg. v. Petr A. Bílek und Tomáš Dimter, Praha (Gutenberg) 2007, S. 38-49.

Karel Šiktanc, un poeta „barocco" del presente, Hebenon Jg. 11/12, Reihe 3, 2006/2007, Nr. 7/8, S. 70-80 [Italienische Fassung von Karel Šiktanc – ein „barocker" Dichter der Gegenwart, aus dem Deutschen von Regina Engelmann].

"Výpověď z krize": poslední dopisy Boženy Němcové, in: Hodnoty a hranice. Svět v české literatuře, česká literatura ve světě. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28. 6. - 3. 7. 2005, Bd. 3, hg. v. Karel Piorecký, Praha (Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky) 2006, S. 197-204.

"Auf dem Traktor sitz' ich ...". Dekonstruktion der stalinistischen Mythologie nach Egon Bondy, in: Sozialistischer Realismus. Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ost-Mittel-Europa II, hg. v. Alfrun Kliems, Ute Raßloff und Peter Zajac, Berlin 2006, S. 493-511.

Moderní revue, in: Die Wiener Moderne in slawischen Periodika der Jahrhundertwende, hg. v. Stefan Simonek (= Wechselwirkungen. Österreichische Literatur im internationalen Kontext, hg. v. Leopold R. G. Decloedt und Stefan Simonek, Bd. 10), Bern – Berlin – Bruxelles – Frankfurt am Main – New York – Oxford – Wien 2006, S. 161-180.

Václav Řezáčs Nástup – ein tschechischer Kolonialroman, in: Vertreibung / Aussiedlung / Transfer im Kontext der tschechischen Literatur - Vyhnání / odsun / transfer v kontextu české literatury, hg. v. Gertraude Zand und Jiří Holý, Brno 2004, S. 88-97.

Václav Řezáčs Nástup – ein tschechischer Kolonialroman, Kakanien revisited, http://www.kakanien.ac.at/beitr/fallstudie/GZand1.pdf, 29. Juni 2004, S. 1-5 [Vorabdruck].

Die Karpato-Ukraine in der tschechischen Literatur 1918-1938, Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 48, 2002, S. 179-188.

Obrázky z Demlova Slovenska, in: Literatury v kontaktech (Jazyk – literatura – kultura), hg. v. Ivo Pospíšil und Miloš Zelenka, Brno 2002, S. 98-106.

Libuše Moníková: Prager Deutsche, Mitteleuropäerin, in: Crossroads of Cultures: Central Europe, hg. v. Ivo Pospíšil (= Litteraria Humanitas XI), Brno 2002, S. 279-291.

Jakub Deml und die Slowakei, Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 47, 2001, S. 185-194.

„Výbuch času" 1989: Jáchym Topol a staronový svět jeho románu Sestra, in: Česká literatura na konci tisíciletí. Příspěvky z 2. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Bd. 2, hg. v. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, Praha 2001, S. 793-800.

Karel Šiktanc – Herr der Sprache, Diener der Zeit, Literatur und Kritik, Heft Nr. 343/344, Mai 2000, S. 23-26.

Wien und Wulzeshofen. Erinnerungen von Pavla Kytlicová und Jakub Deml an Österreich, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 46, 2000, S. 225-235.

Politika, poetika, osobnosti. Česko-rakouské literární kontakty po roce 1945, in: Svět literatury Nr. 19, 2000, S. 98-117.

Sigmund Freud a česká literatura. Pár slov též o Bohumilu Hrabalovi, in: Sigmund Freud, Poselství a inspirace, hg. v. Ostravksá univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 1999, S. 73-80.

Pierwsza wojna światowa jako „hospodská historka" – Večery na slamníku Jaromíra Johna, in: Pierwsza Wojna Światowa w literaturze polskiej i obcej. Wybrane zagadnienie, red. v. Eugenia Łoch und Krzysztof Stępnik, Lublin (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej) 1999, S. 317-324.

Karel Šiktanc – ein „barocker" Dichter der Gegenwart, in: Tschechisches Barock. Sprache, Literatur, Kultur, hg. v. Gertraude Zand und Jiří Holý, Frankfurt am Main / Berlin / Bern / New York / Paris / Wien (Peter Lang) 1999, S. 295-306.

Česká a rakouská literatura ve druhé polovině 20. století (Shody a rozdíly), in: Host, Jg. 14, 1998, Heft 7, 15. September 1998, S. 54-57.

Básník – svědek – aktivista. Poetický program a vydavatelský projekt Egona Bondyho v čase stalinismu, in: Česká literatura, Jg. 46, 1998, Heft 6, S. 631-672.

Lunenie jako slovenské snění. Ivan Kadlečík, Ludvík Vaculík a česko-slovenské literární vztahy, in: Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy, hg. v. Ivo Pospíšil, Brno 1998, S. 142-153.

Die Erzählungen von Jan Zábrana: Realismus gegen den Strom, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 41, 1995, S. 181-191.

 
Rezensionen und Buchbesprechungen

 

Inside out: ein Schlaglicht auf die tschechische Untergrundkultur. Martin Machovec: K interpretaci české podzemní a undergroundové literatury 1948-1989. Torst, Praha 2021, 548 S. Slovo a smysl, Jg. 19, 2022, Bd. 41, S. 173-179.

Winczer, Pavol: Literatúra v hľadaní čitateľa (20. roky: Karel Čapek, Iľja Erenburg), Bratislava: VEDA 2013, 192 S., Zeitschrift für Slavische Philologie, Bd. 70, 2013/2014, Heft 2, S. 424-431.

Návod k snění. Andrea Fischerová – Marek Nekula (edd.): Ich träume von Prag. Deutsch-tschechische literarische Grenzgänge. Passau, Karl Stutz 2012, 389 stran, Česká literatura, Jg. 62, 2014, Heft 6, S. 852-856.

Sylvie Stanovská, Manfred Kern (Hgg.): Alttschechische Liebeslyrik. Texte, Übersetzungen und Kommentar (= Praesens TextBibliothek Bd. 7), Wien: Praesens 2010, XXXIV + 239 S. / Sylvie Stanovská, Manfred Kern (Hgg.): Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku, Brno: Masarykova univerzita 2013, 193 S., Zeitschrift für Slawistik, Jg. 59, 2014, Heft 3, S. 420-424.

Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce. Praha: Academia 1985-2008, Zeitschrift für Slavische Philologie, Bd. 66, 2009, Heft 2, S. 478-482.

Egon Bondy redivivus? Oskar Mainx, Poezie jako mýtus, svědectví a hra. Kapitoly z básnické poetiky Egona Bondyho, Ostrava (Protimluv) 2007, 296 S., Slovo a smysl, Jg. 6, Bd. 2009, Nr. 11/12, S. 259-26.

Jaroslav Kolár, Sondy. Marginálie k historickému myšlení o české literatuře, Brno (Atlantis) 2007, 196 S., Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 55, 2009, S. 300-304.

Ein literarischer Almanach aus den fünfziger Jahren. Život je všude. Almanach z roku 1956, uspořádali Josef Hiršal a Jiří Kolář, Praha – Litomyšl (Paseka) 2005, 312 S., Slovo a smysl, Jg. 4, 2007, Bd. 7, S. 286-292.

Schamschula, Walter, Geschichte der tschechischen Literatur, Bd. 3: Von der Gründung der Republik bis zur Gegenwart, Köln u. a.: Böhlau, 2004, VII, 673 S., 28 Abb. (Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe A: Slavistische Forschungen, N. F.; 14) ISBN 3-412-07495-0, Zeitschrift für Slawistik, Jg. 50, 2005, Heft 2, S. 375-379.

Schamschula, Walter, Geschichte der tschechischen Literatur, Bd. II: Von der Romantik bis zum Ersten Weltkrieg, Köln u. a.: Böhlau, 1996, 566 S., 28 Abb. (Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe A: Slavistische Forschungen, N. F.; 14) ISBN 3-412-02795-2, Zeitschrift für Slawistik, Jg. 49, 2004, Heft 3, S. 367-370 [Nachdruck].

Holý, Jiří: Geschichte der tschechischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Hg. v. Dominique Fliegler, aus dem Tschechischen von Dominique Fliegler und Hanna Vintr, Wien: Edition Praesens 2003, 436 S., Zeitschrift für Slavische Philologie, Bd. 63, 2004, Heft 1, S. 220-224.

Eduard Petrů, Zrcadlo skutečnosti. Kniha o středověké, renesanční a barokní parodii, ISV nakladatelství, Praha 2002, Zeitschrift für Slawistik, Jg. 49, 2004, Heft 2, S. 247-249.

Jiří Trávníček, Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy, Brno (Host) 2003 (= Teoretická knihovna, Bd. 7), Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 49, 2003, S. 287-289..

Mária Bátorová, J. C. Hronský a moderna. Mýtus a mytológia v literatúre. Bratislava (Veda) 2000, Opera Slavica, Jg. 12, 2002, Nr. 1, S. 53-56.

Samizdat. Alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa: Die 60er bis 80er Jahre (= Dokumentationen zur Kultur und Gesellschaft im östlichen Europa, Bd. 8), hg. v. Wolfgang Eichwede, Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Bremen (Temmen) 2000, in: Bohemia, Bd. 42, 2001, Heft 1, S. 33-35.

Jan Pilař, Underground (= Studium, Bd. 2), Brno (Host) 1999, in: Česká literatura, Jg. 48, 2000, Heft 4, S. 444-447.

Helena Kosková, Milan Kundera (= Profily, Bd. 5), H&H, Praha 1998, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 45, 1999, S. 317-320.

Prager Schule: Kontinuität und Wandel. Arbeiten zur Literaturästhetik und Poetik der Narration, hg. v. Wolfgang F. Schwarz, in Zusammenarbeit mit Jiří Holý und Milan Jankovič (= Leipziger Schriften zur Kultur-, Literatur-, Sprach- und Übersetzungswissenschaft, Bd. 1, hg. v. Klaus Bochmann, Anne Koenen, Elmar Schenkel, Wolfgang F. Schwarz, Anita Steube, Ludwig Stockinger, Alfonso de Toro, Gerd Wotjak), Frankfurt am Main (Vervuert) 1997, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 44, 1998, S. 258-261.

Ilse Tielsch, Die Zerstörung der Bilder. Unsentimentale Reise durch Mähren und Böhmen, Graz-Wien-Köln (Styria) 1991, in: Österreichische Osthefte; Jg. 39, 1997, Heft 2, S. 320-323.

Walter Schamschula, Geschichte der tschechischen Literatur, Band II. Von der Romantik bis zum Ersten Weltkrieg (=Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte, Reihe A: Slavistische Forschungen, Neue Folge, Bd. 14), Köln / Weimar / Wien (Böhlau Verlag) 1995, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 42, 1996, S. 242-245.

Zdeněk Kožmín, Skácel, Brno (Jota) 1994, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 41, 1995, S. 293-295.

Panorama české literatury. Literární dějiny od počátků do současnosti, Autorenkollektiv, hg. von L. Machala und E. Petrů, Olomouc (Rubico) 1994, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 40, 1994, S. 201-204.

Jiří Holý, Práce a básnivost. Estetický projekt světa Vladislava Vančury, Praha (Československý spisovatel) 1990, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 37, 1991, S. 263-264.

Sonstige Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Publikationen

 

Vorwort, gemeinsam mit Prof. Jiří Holý, in: Vertreibung, Aussiedlung, Transfer im Kontext der tschechischen Literatur / Vyhnání, odsun, transfer v kontextu české literatury, hg. v. Gertraude Zand und Jiří Holý, Brno (Host) 2004, S. 7-10 (Vorwort).

Karel Šiktanc, Hrad Kost / Burg Bein. Fünf Gedichte nach einer Auswahl des Dichters, aus dem Tschechischen von Gertraude Zand, in: Literatur und Kritik, Nr. 343/344, Mai 2000, S. 27-33 (literarische Übersetzung).

Zum Geleit, gemeinsam mit Prof. Josef Vintr, Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 46, 2000, S. 7-12 (Vorwort).

Nahe zu unvertraut. Festival tschechischer Gegenwartsliteratur im Wiener Schauspielhaus, in: Germanoslavica, Jg. 5 (10), 1998, Nr. 2, S. 286-289 (Bericht).

Tschechische Gegenwartsliteratur in der Wiener Alten Schmiede, in: Germanoslavica, Jg. 3 (8), 1996, Nr. 2, S. 350-354 (Bericht).

Pavol Winczer Sexagenarius, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 41, 1995, S. 227-232 (Porträt).


Veröffentlichungen in Leserzeitschriften und Zeitungen

 

Vídeňské fejetony Mileny Jesenské, Vídeňské svobodné listy, Jg. 78, Nr. 45-46, November 2023, S. 6-7.

Vídeň Boženy Němcové a její Babičky, Vídeňské svobodné listy, Jg. 77, Nr. 45-46, November 2022, S. 9.

Schwerpunkt: Neue Literatur aus Tschechien – Einleitung, Lichtungen, Jg. 29, 2008, Heft 116, S. 44-45.

Radka Denemarková, Geld von Hitler (Romankapitel), Der Hammer, 2007, April, S. 7 (literarische Übersetzung).

Emil Hakl, Erinnerung an Ozzy (Erzählung), Der Hammer, 2007, April, S. 3-4 (literarische Übersetzung).

In Nachbars Poesiegarten: Tschechische Literatur in der Alten Schmiede, Der Standard, 2007, 19. März, S. 18 (Ankündigung).

Egon Bondy, Totaler Realismus. Ein Schlüsselwerk von Egon Bondy im Kontext seiner Zeit, Wiecker Bote, Jg. 11, 2005, Heft 16, S. 32-44 (Kommentar zur Übersetzung).

Egon Bondy, Totaler Realismus / Totální realismus, Wiecker Bote, Jg. 11, 2005, Heft 16, S. 19-31 (literarische Übersetzung).

Karel Šiktanc, Hlomozí lom / Der Steinbruch rumort, Gedicht, Podium, Heft 129/130 (Thema: Tschechien), November 2003, S. 68/69 (literarische Übersetzung).

Anketa: Jaký je váš vztah k RR?, in: 15 let Revolver Revue, Praha 2001, S. 76 (Umfrage).

Die gemäßigte triste Zone von Mitteleuropa. Der Taumel, ein Fragment: der letzte, posthum veröffentlichte Roman von Libuše Moníková, von Gertraude Zand, in: Der Standard, 2000, Samstag/Sonntag/Montag, 29./30. April / 1. Mai, Beilage „Album", S. 9 (Buchrezension).

Der Tod hört auf den Namen Josef Novák. Der tschechische „Kultautor" Jáchym Topol liest heute im Wiener Palais Liechtenstein, von Gertraude Zand, in: Der Standard, 2000, Mittwoch, 9. Februar, S. 16 (Autorenporträt).

Im Ghetto des Teppichlagers. Novelle aus dem tschechischen Underground der kommunistischen Ära: „Minimax" von Vlastimil Třešňák, von Gertraude Zand, in: Wiener Zeitung, 1998, Nr. 24, Freitag, 30. Jänner, Beilage „Extra", S. 7 (Buchrezension).

 

↑ zurück