Ass.-Prof. Mag. Dr. Gertraude Zand

Startseite > Veröffentlichungen > Vertreibung / Aussiedlung / Transfer im Kontext der tschechischen Literatur - Vyhnání / odsun / transfer v kontextu české literatury

 

Vertreibung / Aussiedlung / Transfer im Kontext der tschechischen Literatur - Vyhnání / odsun / transfer v kontextu české literatury

Der Sammelband befaßt sich mit einem ebenso aktuellen wie kontroversiellen Thema: hier wird erstmals die Problematik von Vertreibung / Aussiedlung / Abschub der Deutschen aus der Tschechoslowakei im Kontext der tschechischen Literatur wissenschaftlich aufgearbeitet. Ebenso behandelt werden historische, anthropologische und psychologische Aspekte von Transfer und Zwangsmigration. Einige Aufsätze sondieren in anderen mitteleuropäischen Literaturen, die sich mit diesem Thema befassen – in der deutschsprachigen, polnischen und slowakischen bzw. ungarischen Literatur.
Die Studien wurden im Rahmen eines internationalen Symposiums vorgestellt, das im Mai 2004 in Wien stattfand und wie der vorliegende Band zweisprachig (deutsch-tschechisch) war. Am Ende eines jeden Beitrags findet sich eine Zusammenfassung in der jeweils anderen Sprache.

Tento svazek se věnuje tématu, které je právě tak aktuální jako kontroverzní: poprvé je zde vědecky zpracována problematika vyhnání / vysídlení / odsunu Němců z Československa v kontextu české literatury. Zabývá se rovněž historickými, antropologickými a psychologickými aspekty transferu a nucené migrace. Některé příspěvky analyzují téma v dalších středoevropských literaturách - v německojazyčné, polské, slovenské resp. maďarské. Jednotlivé studie byly předneseny v rámci mezinárodního sympozia, jež se konalo v květnu 2004 ve Vídni a bylo stejně jako tento svazek dvojjazyčné (česko-německé). Na závěr každého příspěvku proto otiskujeme resumé ve druhém jazyce.

 
Verzeichnis der Beiträge
 • Detlef Brandes, Edvard Beneš und die Pläne zur Vertreibung / Aussiedlung der Deutschen und Ungarn 1938-1945.
 • Jiří Pešek, Vertreibung und Transfer 1938-1949 im Spiegel der tschechischen Geschichtswissenschaft seit 1989.
 • Ruth Kronsteiner, Das Trauma von Vertreibung und Flucht aus ethnopsychoanalytischer Sicht.
 • Jan Wiendl, Obraz Němce v české poezii v letech 1945-1946.
 • Filip Tomáš, Všechno tam na Vás čeká! K dějinám české osidlovací literatury let 1947-1951.
 • Gertraude Zand, Václav Řezáčs ,Nástup' - ein tschechischer Kolonialroman.
 • Aleš Haman, Existence ve zhrouceném světě. Postavy sudetských Němců v prózách Jaroslava Durycha, Vladimíra Körnera a Václava Vokolka.
 • Jiří Holý, Ota Filips Lojzek-Lapáček-Roman.
 • Václav Maidl, Pavel Kohout: Deutsche, Sudetendeutsche und die Vertreibung in seinem Werk.
 • Vladimír Papoušek, Hořký návrat do dějin. Česká a německá próza Olgy Barényi.
 • Elke Mehnert, Böhmen im Herzen. Flucht und Vertreibung in Texten sudetendeutscher Autoren.
 • Václav Burian, K odlišnosti českého a polského pohledu na poválečné vyhnání Němců (na příkladu Deníků Stefana Kisielewského).
 • Ute Raßloff, Orte und Biographien. Zwangsmigrationen und die ,ungarische Frage' in der slowakischen Literatur.

 

← zurück