Hauswurzen-Chaos

Heimseite

Ausstellung im Botanischen Garten der Uni Wien - 2009

 

 

Sempervivum f. Christata Semper. ciliosum Sempervivum 'Pelora'
   
Hauswurzen im Winter    

Sempervivum-Liste

Gatt Art Autor Art Var Autor var Dt Heimat
Sempervivum
 

 
'Issey Miyake'
 

 
Volkmar Schara (D), 1998
Sempervivum
 

 
'Laura Lee'
 

 
Sandy Mac Pherson (USA), 1973
Sempervivum
 

 
'Compte de Congae'
 

 
Sandy McPerson (USA), 1961
Sempervivum
 

 
'Dakota'
 

 
Martin Haberer (D), 1979
Sempervivum
 

 
'Koko Flanel'
 

 
Andre Smits (BE), 1993
Sempervivum
 

 
'Kimono'
 

 
Martin Haberer (D), 1978
Sempervivum
 

 
'Killer'
 

 
Volkmar Schara (D), 2004
Sempervivum
 

 
'Isabelle'
 

 
Gustaaf v.d.Steen (BE), 1976
Sempervivum
 

 
'Gay Jester'
 

 
David T. Ford (GB), 1976
Sempervivum
 

 
'Lady Kelly'
 

 
Bill Nixon (US), 1969
Sempervivum
 

 
'Limbo'
 

 
Martin Haberer (D), 1977
Sempervivum
 

 
'Halemaumau'
 

 
Martin Haberer (D), 1977
Sempervivum
 

 
'Mate'
 

 
Martin Haberer (D), 1977
Sempervivum
 

 
'Ipf'
 

 
Martin Haberer (D), 1985
Sempervivum
 

 
'Hermann Näpfel'
 

 
Volkmar Schara (D), 2004
Sempervivum
 

 
'Happy Birthday'
 

 
Martin Haberer (D), 1989
Sempervivum
 

 
'Beta'
 

 
Georg Arends (DE), 1927
Sempervivum
 

 
'Mystic'
 

 
David T. Ford (GB), 1981
Sempervivum
 

 
'Pescado'
 

 
Martin Haberer (D), 1984
Sempervivum
 

 
'Pamir'
 

 
Martin Haberer (D), 1990
Sempervivum
 

 
'Pacific Shadows'
 

 
Gary Gosset (USA), 1992
Sempervivum
 

 
'Pacific Devils Food'
 

 
Gary Gosset (USA), 1992
Sempervivum
 

 
'Pacific Dawn'
 

 
Gary Gosset (USA), 1988
Sempervivum
 

 
'Pacific Blue Ice'
 

 
Gary Gosset (USA), 1998
Sempervivum
 

 
'Othello'
 

 
Sponnier (D) 1959
Sempervivum
 

 
'Orion'
 

 
Martin Haberer (D) 1977
Sempervivum
 

 
'Lott-Lott'
 

 
Martin Haberer (D), 1995
Sempervivum
 

 
'Ohio Burgundy'
 

 
Ed Skrocki (US), 1972
Sempervivum
 

 
'Lindingen'
 

 
Peter J. Mitchell (GB), 1979
Sempervivum
 

 
'Moisha'
 

 
Volkmar Schara (D), 2001
Sempervivum
 

 
'Moekerk’s Merit'
 

 
Gustaaf v.d.Steen (BE), 1979
Sempervivum
 

 
'Missouri Rose'
 

 
Patty Drown (USA), 1969
Sempervivum
 

 
'Mignon'
 

 
Martin Haberer (D) 1983
Sempervivum
 

 
'Melanie'
 

 
Martin Haberer (D), 1978
Sempervivum
 

 
'Meelah'
 

 
Volkmar Schara (D), 2001
Sempervivum
 

 
'Manuel'
 

 
Martin Haberer (D), 1987
Sempervivum
 

 
'Eisbär'
 

 
Volkmar Schara (D), 2001
Sempervivum
 

 
'Open Sky'
 

 
Andre Smits (BE), 2002
Sempervivum
 

 
'Turmalin'
 

 
Kayser (DE) und Seibert (DE), 1966
Sempervivum
 

 
'Limelight’
 

 
Peter Mitchell (GB) 1980
Sempervivum
 

 
'Neptune'
 

 
Ed Skrocki (US), 1975
Sempervivum
 

 
'Rosty'
 

 
Martin Haberer (D), 1977
Sempervivum
 

 
'Bicolor'
 

 
------------------
Sempervivum
 

 
'Lipari'
 

 
Martin Haberer (D), 1977
Sempervivum
 

 
'van der Steen'
 

 
Gustaaf van der Steen (BE), 1975
Sempervivum
 

 
'Malabron'
 

 
Nicholas Moore (UK), 1975
Sempervivum
 

 
'Deep Fire'
 

 
Ed Skrocki (US), 1986
Sempervivum
 

 
'Mondstein'
 

 
Kayser (DE) und Seibert (DE), 1980
Sempervivum
 

 
'Sioux'
 

 
Martin Haberer (D), 1977
Sempervivum
 

 
'Nigrum'
 

 
Oma + Hillmann / Schara
Sempervivum
 

 
'Smirzianum'
 

 
Kulturform
Sempervivum
 

 
'Pruhionice'
 

 
Helene von Stein-Zeppelin (DE), 1982
Sempervivum
 

 
'Petpuska'
 

 
Gaston Wuyts (BE), 1992
Sempervivum
 

 
'Sternhalde'
 

 
Max Schleipfer (NL)
Sempervivum
 

 
'Orange Glow'
 

 
Volkmar Schara (D), 2004
Sempervivum
 

 
'Shirley's Joy'
 

 
Nicholas Moore (UK), 1954
Sempervivum
 

 
'Rubin'
 

 
Goos (DE) und Koenemann (DE), 1937
Sempervivum
 

 
'Dr. Fritz Köhlein'
 

 
Volkmar Schara (D), 2004
Sempervivum
 

 
'Donnarrose'
 

 
Kayser & Seibert (D), 1965
Sempervivum
 

 
'Cancer'
 

 
Martin Haberer (D), 1978
Sempervivum
 

 
'El Toro'
 

 
David T. Ford (GB), 1974
Sempervivum
 

 
'Sunset'
 

 
syn. S.tectorum from Val Minera ? (DE), 1975
Sempervivum
 

 
'Collecteur Anchisii'
 

 
Gustav van de Steen (BE), 1978
Sempervivum
 

 
'Fuego'
 

 
Martin Haberer (D) 1977
Sempervivum
 

 
'Christie'
 

 
David T. Ford (GB), 1978
Sempervivum
 

 
'Tristam'
 

 
Ed Skrocki (US), 1973
Sempervivum
 

 
'Silver Thaw'
 

 
Mina Colvin (US), 1973
Sempervivum
 

 
'Dark Beauty'
 

 
Tom E. Lewis (GB), 1977
Sempervivum
 

 
'Bronco'
 

 
Martin Haberer (D), 1977
Sempervivum
 

 
'Purpurriese'
 

 
Kayser (DE) und Seibert (DE), 1965
Sempervivum
 

 
'Britta'
 

 
Martin Haberer (D), 1979
Sempervivum
 

 
'Grey Dawn'
 

 
Ed Skrocki (US), 1974
Sempervivum
 

 
'Brand New Havies'
 

 
Volkmar Schara (D) 1998
Sempervivum
 

 
'Blue Moon'
 

 
Helene Payne (USA) 1975
Sempervivum
 

 
'Ankogel'
 

 
Christian Kreß (A) 1987
Sempervivum
 

 
'Donna Karen'
 

 
Volkmar Schara (D), 1998
Sempervivum
 

 
'Commander Hey'
 

 
Len A. Earl (UK), 1958
Sempervivum
 

 
'Saharasonne’
 

 
Volkmar Schara (D), 2006
Sempervivum
 

 
'Weißes Nest'
 

 
Martin Haberer (D), 1989
Sempervivum
 

 
'White Christmas'
 

 
Andre Smits (BE), 1997
Sempervivum
 

 
'Wolcott’s Variety'
 

 
Helen E. Payne (USA), 1980
Sempervivum
 

 
'Zannalee'
 

 
Volkmar Schara (D), 1998
Sempervivum
 

 
'Zimtstern'
 

 
Erwin Geiger (D), 2002
Sempervivum
 

 
'Zulu'
 

 
Martin Haberer (D), 1977
Sempervivum
 

 
'Collage’
 

 
Edward Skrocki (USA), 1972
Sempervivum
 

 
'Piri'
 

 
Martin Haberer (D), 1978
Sempervivum
 

 
'Plastic’
 

 
Edward Skrocki (USA), 1990
Sempervivum
 

 
'Pelora'
 

 
Ben J. Zonneveld (NL), 1985
Sempervivum
 

 
'Weiße Feder'
 

 
Martin Haberer (D), 1986
Sempervivum
 

 
'Nightraven’
 

 
Edward Skrocki (USA), 1970
Sempervivum
 

 
'Olivette'
 

 
Ed Skrocki (US), 1973
Sempervivum
 

 
'Lucy Liu’
 

 
Volkmar Schara (D), 2001
Sempervivum
 

 
'Xerxes’
 

 
Volkmar Schara (D), 2005
Sempervivum
 

 
'Gabriele’
 

 
Betty Z. Bronow (USA), 1986
Sempervivum
 

 
'Gangster’
 

 
Volkmar Schara (D), 2004
Sempervivum
 

 
'Kobayashi Red’
 

 
Japan
Sempervivum
 

 
'Pacific Sparkler’
 

 
Gary Gossett (USA), 1992
Sempervivum
 

 
'Pip’
 

 
Volkmar Schara (D), 2003
Sempervivum
 

 
'Schneeteppich’
 

 
Martin Haberer (D), 1990
Sempervivum
 

 
'Tesoro’
 

 
Volkmar Schara (D), 2004
Sempervivum
 

 
'Ungeheuer’
 

 
Volkmar Schara (D), 2005
Sempervivum
 

 
'Wolllaus’
 

 
Johann Fritz (D), 2004
Sempervivum
 

 
'Oddity'
 

 
Sandy Mac Pherson (USA), 1978
Sempervivum
 

 
'Snehova Koule'
 

 
Otokar Cmiral (CZ), 1981
Sempervivum
 

 
'Twilight Blues'
 

 
Bill Nixon (USA), 1972
Sempervivum
 

 
'Rothaut'
 

 
Karl Foerster (D) ,?
Sempervivum
 

 
'Samoa'
 

 
Martin Haberer (D), 1983
Sempervivum
 

 
'Ronsdorfer Hybride'
 

 
Gärtnerei Arends (D), 1966
Sempervivum
 

 
'Robin'
 

 
David T. Ford (GB), 1984
Sempervivum
 

 
'Seven of Nine'
 

 
Volkmar Schara (D), 2001
Sempervivum
 

 
'Sha’ Uri'
 

 
Volkmar Schara (D), 2001
Sempervivum
 

 
'Shirley’s Joy'
 

 
Nicholas Moore (UK), 1954
Sempervivum
 

 
'Rotkugel'
 

 
Martin Haberer (D), 2001
Sempervivum
 

 
'Reinhard'
 

 
Martin Haberer (D), 1979
Sempervivum
 

 
'Saitama'
 

 
Martin Haberer (D), 1981
Sempervivum
 

 
'Sioux'
 

 
Martin Haberer (D), 1977
Sempervivum
 

 
'Sonnenkälte'
 

 
(D)
Sempervivum
 

 
'Red Web'
 

 
David T. Ford (GB), 1974
Sempervivum
 

 
'Spätling'
 

 
Martin Haberer (D), 1990
Sempervivum
 

 
'Tambora'
 

 
Martin Haberer (D), 1984
Sempervivum
 

 
'T’ Boz'
 

 
Volkmar Schara (D), 1999
Sempervivum
 

 
'Tina'
 

 
Martin Haberer (D), 1977
Sempervivum
 

 
'Raspberry Ice'
 

 
Mina Colvin (USA), 1973
Sempervivum
 

 
'Tintinabulum'
 

 
Dillmann (D), 1998
Sempervivum
 

 
'Tristesse'
 

 
Gustaaf v.d. Steen (NL), 1984
Sempervivum
 

 
'Rigi'
 

 
Jakob Eschmann (CH) 1978
Sempervivum alamosanum ?
 

 

 

 
Sempervivum altum Turrill
 

 

 
Kaukasus
Sempervivum altum Turrill
 

 

 
Kaukasus
Sempervivum andreanum Wale
 

 

 
Hispan. Illus (Ostpyrenäen (Sierra del Cadi))
Sempervivum angustifolium A.Kern.
 

 

 
Tirol
Sempervivum apeninum ?
 

 

 

 
Sempervivum arachnoideum L. 'Rauhreif'
 

 
Schlepfer (DE), 1975
Sempervivum arachnoideum L. 'White Ladies'
 

 
Andre Smits (BE), 1988
Sempervivum arachnoideum L. 'Rheinkiesel'
 

 
Goos (DE) und Koenemann (DE), 1937
Sempervivum arachnoideum L. Spinnweb-Hauswurz
 

 
S-, SW-, Z-Europa
Sempervivum arachnoideum L. 'Arendsii'
 

 
------------------
Sempervivum arachnoideum L. 'Major'
 

 
Kulturform
Sempervivum arachnoideum L. 'Shootrolds Triumpf'
 

 
Helene von Stein-Zeppelin (DE)
Sempervivum arachnoideum L. 'Alpha'
 

 
Georg Arends (DE), 1927
Sempervivum arachnoideum L. ssp. tomentosum (C. B.Lehmann & Schnittspahn) Schinz & Thellung
 
Österreich
Sempervivum arachnoideum L. 'Claerchen'
 

 
------------------
Sempervivum arachnoideum L 'Baby Boo'
 

 
Volkmar Schara (D) 2000
Sempervivum arachnoideum x montanum
 

 

 

 
Kulturform
Sempervivum atlanticum Ball Marokkanische Hauswurz
 

 
Hoher Atlas, Marokko
Sempervivum atlanticum Ball Marokkanische Hauswurz
 

 
Hoher Atlas, Marokko
Sempervivum ballsii Wale
 

 

 
Griechenland
Sempervivum calcaratum Hort. ex Baker
 

 

 

 
Sempervivum calcareum Jord. Kalk-Hauswurz
 

 
Seealpen
Sempervivum calcareum Jord. 'Giuseppi’
 

 

 
Sempervivum calcareum Jord. 'Tederheid'
 

 
Gustaaf van der Steen (BE), 1978
Sempervivum cantabricum J.A. Huber
 

 

 
Spanien: Sierra de Demanda
Sempervivum cantabricum J.A. Huber subsp. urbionensis M.C.Sm.
 
Spanien: Sierra de Demanda
Sempervivum caucasicum Rupr. ex Boiss.
 

 

 
Kaukasus
Sempervivum caucasicum Rupr. ex Boiss.
 

 

 
Kaukasus
Sempervivum charadzeae Gurgenidze
 

 

 
Kaukasus
Sempervivum ciliosum Craib
 

 

 
Eur.:Maced., BG, GR
Sempervivum ciliosum Craib var. banderica
 

 
Hab.?
Sempervivum ciliosum Craib var. borisii ( Degen & Urumov ) P.Mitchell
 
------------------
Sempervivum ciliosum Craib
 

 

 
Eur.: Maced., BG, GR
Sempervivum clusianum Tenore
 

 

 

 
Sempervivum dalmaticum
 
'Biokovo’
 

 

 
Sempervivum dinaricum Velen.
 

 

 

 
Sempervivum dolomiticum Facc.
 

 

 
Italien; SO-Alpen
Sempervivum dzhavachischvilii Gurgcnidze
 

 

 
Dagestan
Sempervivum ermanicum Gurgenidze
 

 

 
Kaukasus
Sempervivum erythraeum Vel.
 

 

 
Bulgarien
Sempervivum erythraeum Vel.
 

 

 
Bulgarien
Sempervivum funkii Le J. ex Nym. var. aqualiense
 

 
Südeuropa
Sempervivum giuseppii Wale
 

 

 
Spanien
Sempervivum graecum hort.
 

 

 

 
Sempervivum grandiflorum Haw.
 

 

 
CH, I; Westalpen
Sempervivum grandiflorum Haw.
 

 

 
I: Lillaz, cascade 1600m
Sempervivum hausmanni Auersd. ex Nym.
 

 

 

 
Sempervivum heuffelii Schott 'Benelux'
 

 
Andre Smits (B), 1990
Sempervivum heuffelii Schott 'Belcore'
 

 
Helen Payne (USA), 1979
Sempervivum heuffelii Schott 'Cokor'
 

 
Helene von Stein-Zeppelin (DE)
Sempervivum heuffelii Schott 'Crispine'
 

 
Andre Smits (B), 1989
Sempervivum heuffelii Schott 'Deebra'
 

 
Andre Smits (B) 1996
Sempervivum heuffelii Schott 'Fandango'
 

 
C. W. Nixon (USA) 1972
Sempervivum heuffelii Schott 'Geronimo'
 

 
C. W. Nixon (USA) 1980
Sempervivum heuffelii Schott 'Henry Correvon'
 

 
Howard J. Wills (GB), 1979
Sempervivum heuffelii Schott 'Mystique'
 

 
C. W. Nixon (USA) 1981
Sempervivum heuffelii Schott 'Orion'
 

 
Peter Mitchell (GB) 1981
Sempervivum heuffelii Schott 'Pakus'
 

 
Hoffmann (D), 2000
Sempervivum heuffelii Schott 'Sundancer'
 

 
C. W. Nixon (USA), 1972
Sempervivum heuffelii Schott
 

 
Balkan-Fransenhauswurz Eur.: Ba, RO
Sempervivum heuffelii Schott 'Schwarzer Peter'
 

 
Thomas Kustermann (D), 1999
Sempervivum heuffelii Schott 'Mars'
 

 
Ed Skrocki (US) 1971
Sempervivum heuffelii Schott
 

 
Balkan-Fransenhauswurz Eur.: Ba, RO
Sempervivum Hybride
 
-Backhausen-
 

 
------------------
Sempervivum ingwersenii Wale
 

 

 
Kaukasus
Sempervivum kindingeri Adam.
 

 

 
Türkei
Sempervivum kindingeri Adam.
 

 

 
Mazedonien
Sempervivum kosaninii Praeger
 

 

 
Mazedonien
Sempervivum kosaninii Praeger
 

 

 
Eur.: Maced.
Sempervivum kosaninii Praeger
 

 

 
Eur.: Maced.
Sempervivum leucanthum Panc.
 

 

 
Bulgarien
Sempervivum leucanthum Panc.
 

 

 
Eur.: BG
Sempervivum leucanthum Panc.
 

 

 
Europa: BG; mts.
Sempervivum macedonicum Praeger
 

 

 
Eur.: Maced.
Sempervivum macedonicum Praeger
 

 

 
Mazedonien
Sempervivum marmoreum Griseb.
 

 

 
Eur.: H, Slov, Ba, RO, W-Russ.
Sempervivum marmoreum Griseb.
 

 

 
*Koziakas, GR
Sempervivum marmoreum Griseb. ssp. reginae-amaliae (Heldr. & Sartori ex Boiss.) Zonn.
 
Eur.: Ba, RO
Sempervivum minutum Bourg. ex Nym.
 

 

 
Spanien; Sierra Nevada
Sempervivum moggridgei De Smet ex Hook.f.
 

 

 
Österreich
Sempervivum montanum L. ssp. stiriacum Wettst. ex Hayek
 
Eur.: E-A
Sempervivum montanum L. 'Bambini'
 

 
2006
Sempervivum montanum L. ssp. styriacum
 

 
Steiermark
Sempervivum montanum L. var. grandiflorum
 

 
Eur.: E-A
Sempervivum montanum L.
 

 

 
Europa med
Sempervivum montanum L. ssp. stiriacum Wettst. ex Hayek
 
Europa: E-A
Sempervivum montanum L. ssp. stiriacum Wettst. ex Hayek
 
Österreich
Sempervivum montanum L. cf. heterophyllum
 

 
(S. heterophyllum)
Sempervivum montanum L.
 

 

 
Europa med
Sempervivum montanum L. ssp. montanum
 

 
Eur.: E-A
Sempervivum nevadense Wale
 

 

 
Spanien: Sierra Nevada
Sempervivum nevadense Wale
 

 

 
Spanien
Sempervivum octopodes Turrill var. apetalum
 

 
Mazedonien
Sempervivum oligotrichium Baker
 

 

 
Österreich: Tirol
Sempervivum ossetiense Wale
 

 

 
Kaukasus
Sempervivum pittonii Schott , Nyman & Kotschy
 

 

 
Stmk; Gulsen
Sempervivum pomelii Lamotte
 

 

 
Gallia
Sempervivum pumilum M.Bieb. var. techensis
 

 
Kaukasus
Sempervivum pumilum M.Bieb.
 

 

 
Kaukasus
Sempervivum purpureum Graessn.
 

 

 
Hab.?
Sempervivum pyrenaicum Lamotte
 

 

 
SO-Europa
Sempervivum robustum Jord. et Fourr.
 

 

 

 
Sempervivum ruthenicum Koch
 

 

 
S- u. O-Europa
Sempervivum sanguineum Jeanb. ex Timb
 

 

 

 
Sempervivum sarvovskyi -
 

 

 

 
Sempervivum schlehani Schott
 

 

 
Dalmatien
Sempervivum simonkaianum Degen
 

 

 
Europa
Sempervivum speciosum Lamotte
 

 

 
Europa
Sempervivum stiriacum Wettst. ex Hayek
 

 

 
Österreich
Sempervivum tectorum L. f. monstrosum
 

 
Europa; Oriens
Sempervivum tectorum L. 'Triste'
 

 
John Georg Baker (UK), 1879
Sempervivum tectorum L.
 

 

 
Eur.: Pyr., Alp., Jura
Sempervivum tectorum L. ssp. tectorum
 

 
CH: Betten Dorf VS; 1200m
Sempervivum tectorum
 
var. pyrenaicum
 

 
S-Europa
Sempervivum tectorum L. ssp. alpinum
 

 
Europa
Sempervivum tectorum L. 'Noir'
 

 
Nicholas Moore (UK), 1950
Sempervivum thompsonianum Wale f. lindsayi
 

 
Mazedonien
Sempervivum transcaucasicum Muirhead
 

 

 
O-Europa, NW-Asien
Sempervivum velenovskyi Ceschm.
 

 

 
Bulgarien
Sempervivum vicentei Pau
 

 

 
Spanien
Sempervivum wulfenii Hope ex Mert.
 

 

 
Österreich
Sempervivum wulfenii Hoppe ex Mert. & Koch subsp. juvanii (Strgar) C.Favarger & J.Parn.
 
Jugoslawien
Sempervivum x barbulatum Schott 'Hookeri'
 

 
Alp., N-Sp.
Sempervivum x comollii Rota
 

 
Naturhyb.? Österreich, Tirol
Sempervivum x fimbriatum Schnittsp. & C.B.Lehm.
 

 
Naturhyb.? Österreich: Tirol
Sempervivum x flavipilum
 

 

 

 
(Hausmann) G.D. Rowley (1958)
Sempervivum x funkii Le J. ex Nym.
 

 
Naturhyb.? Südeuropa
Sempervivum x roseum Schnittsp. & C.B.Lehm. 'Fimbriatum'
 

 
------------------
Sempervivum x vaccari Wilczek ex Vaccari
 

 

 

 
Sempervivum zelebori Schott
 

 

 
Bulgarien, Rumänien
Sempervivum zelebori Schott
 

 

 
BG, RO
Sempervivum zelebori Schott
 

 

 
Bulgarien, Rumänien