Polski Wrocław jako metropolia europeijska - Pamięć i polityka historyczna z punktu widzenia oral history  
 
  << Strona główna


Przedmowa

Philipp TherDo pozytywnych stereotypów o Polakach w Niemczech należy ich gościnność. Uniwersytet Wrocławski oraz miasto Wrocław potwierdziły to już wielokrotnie. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta wielokrotnie wspierało seminarium na podstawie którego powstała ta oto książka. Dyrektor Centrum, dr Krzysztof Ruchniewicz udostępnił kontakt do wydawnictwa, a swą surową i uważną korektą wpłynął w istotny sposób na treść pracy. To właśnie jemu należą się pierwsze podziękowania.

Wyrazy podziękowania należą się również wielu studentom Uniwersytetu Viadrina, którzy aktywnie współpracowali przy powstawaniu tego tomu. Współwydawca książki, Tomasz Królik, nie tylko przygotował seminarium we Wrocławiu, ale też przetłumaczył większość tekstów na język polski, oraz redagował całą polską wersję publikacji. Bez jego pomysłów i pracy nie miałaby miejsca ani konferencja, ani nie powstałaby książka. Niemiecka wersję redagował Lutz Henke, jest on zarówno autorem strony internetowej na której znajdują się przedstawione tu teksty wzbogacone o dokumentację zawierającą transkrypcję wywiadów (URL: http://oral-history.euv-ffo.de). Bezpośrednio po tygodniowej wrocławskiej konferencji Kerstin Hinrichsen oraz Sören Urbansky koordynowali pracę poszczególnych grup seminaryjnych. Kolejne podziękowania należą się wszystkim tłumaczkom oraz tłumaczom, którzy przeważnie bez żadnego wynagrodzenia przekładali teksty na język polski bądź niemiecki. To dzięki ich pracy zarówno w polskiej jak i w niemieckiej części książki zachowała się świeżość językowa oraz bezpośredniość studenckich pytań.

Chociaż największy wkład w tę książkę był honorowy, to należy wspomnieć, że seminarium oral history nie byłoby możliwe bez hojnego wsparcia Fundacji Roberta Boscha oraz Fundacji Margi i Kurta Möllgaardów ze Związku Fundatorów dla Niemieckiej Nauki, która to również dofinansowała koszty druku. Za to właśnie szczególne podziękowania składam dr Heinzowi Rudiemu Spieglowi, który zawsze, choćby w najmniejszej sprawie, służył swą pomocą i radą.

Istotny wkład wniosła również East Central European School in the Humanities w Warszawie, kierowana przez prof. Jerzego Axera. Jedna trzecia uczestników pochodzących z Polski, Ukrainy oraz Białorusi przybyła ze środkowowschodnioeuropejskich uniwersytetów zrzeszonych w jego międzynarodowym stowarzyszeniu - w ten oto sposób z początkowo trójnarodowego seminarium powstało seminarium międzynarodowe. Kooperacja ta bazowała na ogromnym wysiłku, włożonym przede wszystkim przez Katarzynę Sądkowską. Ucieszył też nas fakt, iż w naszym seminarium wzięła udział liczna grupa studentów z Kaliningradu.

I pomimo tego, że między Polską a Niemcami wciąż dochodzi do uwarunkowankych bolesną historią napięć, a stosunki poszerzonej Unii Europejskiej z jej wschodnimi sąsiadami mogłyby być bardziej otwarte, to nasze seminarium i jego książkowy rezultat budzą nadzieję co do przyszłości Europy. Współpraca studentów z najróżniejszych krajów przebiegała bezkonfliktowo i w przyjacielskiej atmosferze. Tu już nie ma polskiego czy niemieckiego punktu widzenia, lecz wspólne podejście do problemów i wspólne teksty. Mam nadzieję, że dwujęzyczne wydanie książki przyciągnie jeszcze większe grono czytelników i stanie się pochwałą nie tylko gościnnego, ale również otwartego na świat miasta Wrocławia.

deutsch


Kontakt: hotzan@euv-frankfurt-o.de | ostatnia aktualizacja: 19 października 2005 r.
externer LinkKatedra studiów polskich i ukraińskich