Castellano
Català
Deutsch
English
Français
Svenska
Suomi
Chinese 中国

 

Some Coverage:

LVB Show
Gebaerdenwelt
Die Presse
Der Standard
ORF (National)
ORF (Regional)
ORF (video)
Radio Wien (1)
Radio Wien (2)
KulturBlick
Braille.at
WienInternational
dis | positiv
rosarot

 

logo

En välorganiserad utställning, också för synskadade!

Guided Tour ArteConTacto

ArteConTactos uppgift är att göra konstutställningar, såväl permanenta som temporära, fullt tillgängliga för personer med vilken som helst grad av synskada. Genom att kombinera den senaste teknologin med vår kuratoriella och pedagogiska expertis kan vi garantera flexibla, konkurrenskraftiga och kreativa lösningar som tillåter all publik njuta av utställningar på ett fritt och självständigt sätt.

Kontakt Moritz Neumüller, Christina Hemetsberger, Elsa Esparbé i Gener
Barcelona: 0034 605 64 1118
Wien: 0043 660 344 77 55
Epost: touch(at)artecontacto.org

Nedladdningar:

Ladda ner rapport angående genomförande i museét: (Museum on Demand), Wien.

Ladda ner DAISY boken från MUSA programmet (På tyska).

 

 

ArteConTactos metodik kan delas upp i två delområden:
Den första delen består av ca. en timme långa guidade rundturer i grupper på max 10 personer. Konstverken, vare sig originella, 2-dimensionella diagram eller 3D representationer får beröras och kännas på av alla gäster. Rundturerna leds alltid av en konsthistoriker akompanjerad av en eller flera socialarbetare, beroende på gruppernas storlek (se videodemonstrationhär).

Den andra delen består av en samling av material som möjligjör fritt och självständigt tillträde för synskadade till utsällningar när och med vem de vill. Materialet är utvecklat i nära samarbete med diverse föreningar för synskadade och en skola för blinda.

Förutom väggetiketterna som är skrivna på Braille har vi utvecklat ett orienterings system för att besökaren skall kunna njuta, undersöka och förstå utställningen på egen hand.

Audioguiden är gjord med DAISY, ett audiobok format utvecklat specifikt för blinda. Programmet bygger på en database av förinspelade “riktiga” röster vilket gör det möjligt att med ett kommando framkalla en MP3 fil av en vanlig Word text. Den färdiga Audioboken är såvida tillgänglig på museét/galleriets hemsida och kan lätt laddas ner och installeras på besökarens egna DAISY spelare. För de besökare som inte har en egen spelare erbjuder vi Ipod Shuffle spelare. Det är en lättanvändbar spelare som fungerar utan bildskärm..
Varje konstverk beskrivs på tre punkter; 1. Konstnär, titel, år och teknik;
2. Formell beskrivning;
3. Interpretation av verket och information om konstnären.
En fjärde audiofil vägleder besökaren till nästa verk.

Navigation

Orienteringssystemet består av ett tejp med sträv yta som leder besökaren genom salen. En taktil karta som stämmer överens med rutten delas ut till besökaren. Systemet är utvecklat så att det utan möda går att göra sista sekundens ändringar i såväl orienteringssytemet, kartan och audioguiden.

MuseumNext Conference on 3D Printing in Museums in Amsterdam, May 2013

 

Vid behov av vidare information var god och kontakta oss: touch(at)artecontacto.org

Touch

 

logos