Castellano
Català
Deutsch
English
Français
Svenska
Suomi
Chinese 中国


 

Some Coverage:

LVB Show
Gebaerdenwelt
Die Presse
Der Standard
ORF (National)
ORF (Regional)
ORF (video)
Radio Wien (1)
Radio Wien (2)
KulturBlick
Braille.at
WienInternational
dis | positiv
rosarot

 

logo

Hyvin suunniteltu näyttely, myös näkövammaisille!

Guided Tour ArteConTacto

ArteConTacton tehtävänä on tarjota pääsy näkövammaisille niin pysyviin kuin määräaikaisiin näyttelyihin, yhdistäen edullista, state-of-the-art teknologiaa laadukkaaseen kuraattori-, ja koulutusasiantuntemukseen. Näin voimme tarjota joustavia, kustannustehokkaita ja luovia ratkaisuja, joiden avulla myös näkövammaisella on vapaa ja muista riippumaton pääsy museoihin ja taiteen keskuksiin.

Yhteystiedot: Moritz Neumüller, Christina Hemetsberger, Elsa Esparbé i Gener
Barcelona: 0034 605 64 1118
Wien: 0043 660 344 77 55
Sähköposti: touch(at)artecontacto.org

Lataukset:

Lataa Kertomus täytäntöönpanosta museossa: (Museum on Demand), Wien.

Lataa MUSA ohjelman DAISY kirja (Saksaksi).

 

 

ArteConTacton menetelmä jakautuu kahteen osaan:
Ensimmäinen osa koostuu noin tunnin mittaisista opastetuista kierroksista, max. kymmenen hengen ryhmissä.
Kaikki taideteokset, joko alkuperäiset, alkuperäisestä luotu kaksiulotteinen diagrammi tai 3D malli on vierailijoiden tunnusteltavissa/kosketeltavissa. Kaikkia kierroksia johtaa taidehistorioitsija apunaan, riippuen ryhmän koosta, yksi tai useampi sosiaalityöntekijä (katso video tästä).

Toinen osa koostuu kootusta aineistosta joka mahdollistaa näkövammaisen vierailu näyttelyssä ilman opasta tai muita erikoisjärjestelyjä. Aineisto on kehitetty läheisessä yhteistyössä eri näkövammaisten asiaa ajavien yhdistysten ja yhden näkövammaisten koulun kanssa.

Navigointijärjestelmän ja Braille-seinäetikettien lisäksi olemme suunnitelleet paketin joka auttaa vierailijaa tutkimaan, hahmottamaan ja ymmärtämään näyttelyä.

Ääniopas on suunniteltu DAISY:llä, äänikirjaformaatti joka on kehitetty yksinomaan näkövammaisille. Ohjelma toimii etukäteen nauhoitetuilla "oikeilla" äänillä. Näin Word tiedostosta saa yhdellä napin painalluksella muutamassa sekunnissa MP3 tiedoston. Valmis äänikirja löytyy museon/gallerian verkkosivuilta ja on valmis ladattavaksi ja asennettavaksi vierailijan omalle DAISY soittimelle. Niille vierailijoille joilla ei ole omaa DAISY soitinta tarjoamme IPOD shuffle laitetta toistoa varten. Tämä soitin toimii ilman näyttöä ja on muutenkin helppokäyttöinen.
Jokaisesta taideteoksesta annetaan täsmällinen kuvaus kolmessa osassa: 1. Tekijä, teoksen nimi, vuosi ja tekniikka;
2. Teoksen esittely; 3. Teoksen tulkinta ja lisätietoja taiteilijasta. Neljännessä tiedostossa vierailija opastetaan seuraavan teoksen luo.

Navigation

Naivigointijärjestelmä koostuu erittäin karheapintaisesta teipistä joka ohjaa vierailijan läpi näyttelyn. Sama reitti toistuu näkövammaisille suunnitellussa kartassa. Viime hetken muutoksia on helppo tehdä niin navigointijärjestelmään, karttaan kuin äänioppaaseen.

MuseumNext Conference on 3D Printing in Museums in Amsterdam, May 2013

 

Lisätietojen tarpeessa ole hyvä ja ota yhteyttä meihin: touch(at)artecontacto.org.

Touch

 

logos