Willkommen ¥ Witam ¥ Welcome

auf der Homepage von Dr. Liliana Madelska

 

Vertragslehrerin fŸr Polnisch am Institut fŸr Slawistik der UniversitŠt Wien

E-Mail: liliana.madelska@univie.ac.at

Ÿber mich ¥ o mnie

 

 

MEINE B†CHER ¥ MOJE KSIĄŻKI ¥ MY BOOKS

Bliźniacze słowa

Discovering Polish

Posłuchaj, jak m—wię & film Powiedz mi, co widzisz

Praxis-Grammatik Polnisch

Odkrywamy język polski

Polnisch entdecken

Słownik wariantywności

Zapis fonetyczny

 

IN VORBEREITUNG ¥ W PRZYGOTOWANIU ¥ FORTHCOMING

Практическая грамматика польского языка

 

Publikationen (Publikacje)

 

Lebenslauf (Życiorys)