Ερευνητική Ομάδα

Η ερευνητική ομάδα «Διακυβέρνηση και Βιομηχανία των ΜΜΕ» είναι μια διεθνής και διεπιστημονική ομάδα, η οποία ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2011 στο Ινστιτούτο Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Για περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη και τις δραστηριότητες της ομάδας, παρακαλώ πατήστε εδώ.