Επιρροή

Η Κατερίνα Σαρικάκη έχει συνεισφέρει μέσα από διαβουλεύσεις και προσκλήσεις σε επιστημονικά θέματα που αφορούν την επικοινωνιακή και πολιτιστική διακυβέρνηση σε διεθνή και εθνικά φόρα όπως τα εξής:

Συνέντευξη ως ειδικός στην έρευνα EroTICs, σχετικά με τη σεξουαλική ιδιότητα του πολίτη, 2011.

Κατάθεση γνώμης ως ειδικός στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα Ιδιωτικότητας και Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης, 2010.

Βασική ομιλήτρια στο “Internet Governance Forum” του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα το φύλο, τη ρύθμιση του διαδικτύου και την παραγωγή/κατανάλωση, Βίλνιους, Σεπτέμβριος 2010.

Συμμετείχε ως ειδικός στο πρόγραμμα EroTICs “Internet and new media Policy for Association for Progressive Communications”, σχετικά με τη σεξουαλική ιδιότητα του πολίτη, Βαρκελώνη, Ιούνιος 22-25, 2010.

Παρείχε προφορικά στοιχεία για τις ενδοβιομηχανικές σχέσεις ανάμεσα στα παραδοσιακά media και την παραγωγή πορνογραφικού περιεχομένου για την επισκόπηση της Δρ. Παπαδοπούλου, με θέμα της σεξουαλικοποίηση των νέων ανθρώπων, Ηνωμένο Βασίλειο, UK Home Office, Violent Crime Unit 2009.

Παρείχε έγγραφα στοιχεία σχετικά με τον ορισμό της Σεξουαλικοποίσης και τις σχέσεις της με την βιομηχανία της επικοινωνίας, Επισκόπηση, Papadopoulos Review UK Home Office, Violent Crime Unit 2009.

Έκθεση σχετικά με τη Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάταν στη Μουσική Βιομηχανία, 2009, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ειδικός για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Παρείχε στοιχεία στην Δημόσια Ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τον Πολιτισμό και την Ευρώπη των Περιφεριών, το ρόλο του πολιτισμού και της πολιτιστικής οικονομίας στη περιφερειακή συνοχή, 2008.

Συμμετείχε στην οργανωτική επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου του Πίτερμπορο σε θέμα σχετικά με την Pride in Peterborough cultural policy, 2007-2010.

Φύλο και Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Κοινωνία της Πληροφορίας, σχετικά με τις Ψηφιακές Επικοινωνίες, τις Υποδομές και την Πρόσβαση, International Women’s Tribune New York, Μάιος 2005.

UNESCO, συνάντηση διαβούλευσης σχετικά με τη ῾μελλοντική ατζέντα έρευνας της UNESCO σε θέματα επικοινωνίας και της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για την Κοινωνίας της Πληροφορίας, Πανεπιστήμιο του Leicester, Κέντρο, Centre for Mass Communication Research, 2001.

Δημόσια Σύμβουλος Επικοινωνίας – Φιλανθρωπικό ίδρυμα Ayr Δράση για τη Ψυχική Υγεία, Σκωτία, 1997-2001.