Έρευνα

  • Διακυβέρνηση και οργάνωση των media: Βιομηχανία οπτικοακουστικών μέσων και ψηφιακές πλατφόρμες. Αναδυόμενα ζητήματα διακυβέρνησης και δομικά στοιχεία (Ιδιωτικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Πνευματική ιδιοκτησία και Πολιτισμική δημιουργία).
  • Ευρωπαϊκές πολιτικές των MME και του πολιτισμού και Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: πολιτιστική ποικιλομορφία, κοινωνική συνοχή, ανθρώπινη κινητικότητα και ιδιότητα του πολίτη, και διακυβέρνηση των καθιερωμένων και αναδυόμενων media και πολιτιστικών χώρων.
  • Διεθνής Επικοινωνία: δομές, οργάνωση και πολιτικές διαστάσεις των διεθνών / παγκόσμιων ΜΜΕ. Η Παγκόσμια Πόλη ως χώρος της παγκόσμιας διακυβέρνησης των επικοινωνιών.
  • Φύλο και φεμινιστική επιστημολογία στην επικοινωνιακή και πολιτιστική πολιτική και στις διεθνείς επικοινωνίες. Η διακυβέρνηση της κοινωνικής τάξης μέσω της διακυβέρνησης επικοινωνιακών χώρων και διαδικασιών.