Βιογραφικό

H έρευνα της Κατερίνας Σαρικάκη ενημερώνεται από την πολιτική φιλοσοφία και εστιάζει στις πολιτικές διαδικασίες και στις πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις της διακυβέρνησης των media και της επικοινωνίας, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Ενδιαφέρεται για τους τρόπους με τους οποίους η ενδυνάμωση και η αποδυνάμωση των πολιτών συμπεριλαμβάνεται στη δημόσια επικοινωνιακή πολιτική (είτε ως τεχνολογία ή ως διαδικασία) και έκφραση (είτε πολιτική ή πολιτιστική ή άλλη). Στην έρευνά της, οι θεσμοί αποτελούν κεντρικό χώρο για την κατασκευή ιδεών, τη νομιμοποίηση και την άσκηση του ελέγχου. Η πιο πρόσφατη έρευνά της αφορά αυτές τις διαστάσεις μέσα από τις εντάσεις της ποικιλόμορφης κρατικής παρέμβασης σε άτομα καθώς και βιομηχανίες των media και επικοινωνιών.

Αυτόν τον καιρό εργάζεται σε μια μονογραφία που διερευνά τα ζητήματα του ελέγχου της ιδιότητας του πολίτη μέσω της εμπορικής και πολιτικής επιτήρησης καθώς και μέσω πολιτικών της επικοινωνίας και του πολιτισμού, σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, την εργασία και την ιδιοκτησία. Το βιβλίο αυτό έχει αναλάβει να εκδώσει ο οίκος Palgrave Macmillan.

Προηγούμενή της έρευνα έχει επικεντρωθεί στη μελέτη της ανάπτυξης υπερεθνικών, αντιπροσωπευτικών πολιτικών και το ρόλο της στην ευρωπαϊκή πολιτική της επικοινωνίας και διακυβέρνησης. Ένα δεύτερο σκέλος έχει επικεντρωθεί στη μελέτη των διεθνών καθεστώτων πολιτικής, όπως αυτά διαμορφώνονται και διευκολύνουν περαιτέρω τις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης. Πίσω από την έρευνά της βρίσκεται η εστίαση στη μικροπολιτική της ιδιότητας του πολίτη, η αλλαγή αντιλήψεων και σχηματισμών του ως «καθημερινή» εμπειρία, και με ιδιαίτερη αναφορά στην «οργανική» άσκηση της ιδιότητας του πολίτη και την επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αναπτύσσει έρευνα για να εξερευνήσει την εμπλοκή των μακρο και μικρο-δομών της πολιτικής των media και της επικοινωνίας καθώς και τη νομιμοποίηση των οικονομικο-πολιτικών καθεστώτων και τις επιπτώσεις τους στις πολιτικές ελευθερίες, στον εκδημοκρατισμό της λήψης αποφάσεων και στη ριζοσπαστική δημοκρατία. Ο κοινωνικός παράγοντας της κατηγοριοποίησης σε «φύλα» αποτελεί ένα σημαντικό αναλυτικό εργαλείο για την προώθηση του δεύτερου σκέλους του έργου αυτού.

Η Κατερίνα Σαρικάκη είναι συνιδρύτρια και συνυπεύθυνη σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού “International Journal of Media και Cultural Politics” μαζί με τον καθηγητή Neil Blain (Πανεπιστήμιο του Stirling, Ηνωμένο Βασίλειο). Το MCP είναι ένα ευρέως γνωστό περιοδικό που έχει ως στόχο να διευκολύνει τη δημόσια συζήτηση για την κριτική και έξυπνη ανάλυση των σύγχρονων παγκόσμιων υποθέσεων, όπως αυτές σχετίζονται με τα media και την πολιτιστική πολιτική.

H Κατερίνα Σαρικάκη είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης από το Φεβρουάριο του 2011, αφού προηγουμένως είχε εργαστεί στο Πανεπιστήμιο του Leeds.