Vortragstätigkeit

 

Wissenschaftliche Vorträge im Rahmen von Kongressen, Konferenzen, Symposien

Good guy, bad guy: levičácké typy a stereotypy, Konferenz "Věčný outsider Jiří Weil: Život a dílo", Prag, Ústav české literatury Akademie věd České republiky, 28. April 2023.

Honza Krejcarová: On the Use and Abuse of Displacement for Literature, Konferenz "Femmes Dépaysées", Centre français de recherche en sciences sociales, Prag, 16. März 2023.

Metropole, džungle, poušť: globalizace české literatury po roce 1989, Konferenz "Le Rêve tchèque? La littérature tchèque d'après 1989 vue du 21e siècle. Perspektives, enjeux et réceptions / Český sen? Česká literatura po roce 1989 z pohledu 21. století. Perspektivy, význam a recepce", Sorbonne Université, Paris, 2. Dezember 2022.

"Idyllischer" und "authentischer" Realismus im Werk von Božena Němcová, Panel "Paradoxe Poetiken. Das Typische und das Topische in der realistischen Literatur des 19. Jahrhunderts", Deutscher Slavistik-Tag, Ruhr-Universität Bochum, 22. September 2022.

Wien (und Prag) in den ersten Feuilletons von Milena Jesenská, Konferenz "Austria a kraje słowiańskie. Zagadnienia transferu kulturowego: literatura – język – historia / Österreich und die slawischen Länder. Fragen des Kulturtransfers: Literatur – Sprache – Geschichte", Białystok / Universität Wien, 22. September 2021.

Hell oder Dunkel, Kathedrale oder Burg? Symbole der Unverständlichkeit bei Otokar Březina und Jakub Deml, Konferenz "In dunklen (Sprach-)Räumen. Verhandlungen von Unverständlichkeit in den slawischen Literaturen", Humboldt-Universität zu Berlin, 20. September 2021.

Bohumila Grögerová und Friederike Mayröcker: eine poetische Freundschaft zwischen Prag und Wien, Konferenz "30 Jahre Grenze und Nachbarschaft / 30 let hranice a sousedství", Drosendorf, 6. Dezember 2019.

Ein "Bohemarius" in Lemberg – Aloys Uhle (1780–1848), Konferenz "Galizien – Geschichte(n) und Kultur(en)", 6. Dezember 2019.

Adressat Prag – Milena Jesenskás Wiener Feuilletons, Konferenz "Prag im / Feuilleton / in Prag", Praha, 22. September 2018.

Mezi svědectvím a halucinací. Listy z vyhnanství Egona Hostovského, Konferenz "Egon Hostovský. Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století", Praha, 20. April 2018.

Zur Funktion der deutschen Sprache und Kultur im Werk der Dichter um die Untergrund-Edition Půlnoc (1950er Jahre), Konferenz "Imaginationen/Interrelationen/Inter-Repräsentationen in der tschechischen und deutschsprachigen Literatur und Kultur", Brüssel, 6. Oktober 2017.

Mythos Krejcarová: (Re-)Konstruktion und (Re-)Lektüre, Workshop "Honza Krejcarová und der tschechische Underground. (Re-)Konstruktion eines Mythos", Wien, 28. Oktober 2016.

Super-Sex-Dadaismus! Zur Epigrammatik der Edice Půlnoc, Konferenz "Kleine Formen in der Lyrik des östlichen Europa", Institut für Slawistik der Humboldt-Universität zu Berlin, 16. September 2016.

Die Bedeutung des Unterirdischen im Werk von Jáchym Topol, Konferenz „Kontaminierte Landschaften – ‚Mitteleuropa‘ inmitten von Krieg und Totalitarismus. Eine exemplarische Bestandaufnahme anhand von literarischen Texten", Prag, 6. Juni 2016.

Hrabalovy kočky, Konferenz „Člověk, zvíře, stroj v literatuře a umění Střední střední Evropy", Olomouc, 29. März 2016.

Funkce němčiny v básnickém díle Egona Bondyho 40. a 50. let, Konferenz „Význam Egona Bondyho pro současné myšlení“, Prag, 18. November 2015.

Kritika zbraní – úvaha nad Čapkovou Matkou, V. kongres světové literárněvědné bohemistiky: „Válka a konflikt v české literatuře“, Prag, 30. Juni 2015.

Pose, Schatten, Spiegelbild. Körper-Präsentationen in der Lyrik von J. H. Krchovský, Konferenz „BodyCzech. Repräsentationen von Körperlichkeit in der tschechischen Literatur und Kultur nach 1948“, Berlin, 25. April 2015.

K recepci Haškova Švejka v Rakousku, Symposium „Švejk ve střední Evropě“, Olomouc, 25. März 2015.

Ein Spiegelkabinett der Vertreibung: Václav Řezáčs Kolonialromane Nástup (1951) und Bitva (1954), Konferenz „Umsiedlung, Vertreibung, Wiedergewinnung? Postkoloniale Perspektiven auf deutsche und polnische Literatur über den erzwungenen Bevölkerungstransfer der Jahre 1944 bis 1950“, Passau, 7. März 2015.

Vom Verschwinden der authentischen Gattungen aus der tschechischen Literatur nach 1989, Tagung „Die Wende von 1989 und ihre Spuren in den Literaturen Mitteleuropas“, Poznań, 30. November 2014.

Jáchym Topol – cestou na východ, Konferenz „Fenomén cestopisu v literaturách střední Evropy“, Olomouc, 26. März 2014.

Jáchym Topols Cesta do Bugulmy, Tagung „Polnische Popkultur / Slawische Popkultur“, Wien, 12. April 2013.

Dobytí krajiny – česká kolonizace Podkarpatské Rusi, Symposium „Reprezentace / vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění: krajina“, Ostrava, 6. September 2012.

Český underground ve Vídeňském exilu, Konferenz "Umění a kultury střední Evropy. Cizinec – vyhnanec – přistěhovalec", Olomouc, 16. März 2011.

Božena Němcovás Wien, Festveranstaltung "235 Jahre Bohemistik an der Universität Wien", Wien, 15. Oktober 2010.

Jan Ohéral a Božena Němcová, Tagung "Morava na rozhraní epoch. Jan Ohéral a společnost ve druhé třetině 19. století", Zlín, 20. September 2010.

Membra disiecta Jana Zábrany, IV. kongres světové literárněvědné bohemistiky, Karlsuniversität Prag und Institut für Tschechische Literatur der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, Prag, 29. Juni 2010.

Dušan Hanáks Film "322", Tagung "(Neo-)Avantgarde in der tschechischen und slowakischen Literatur / Kunst", Wien, 7. Mai 2010.

Božena Němcová und das Wendejahr 1848, Tagung "Die Wende, der Untergrund und die Stadt", Leipzig, 3. Dezember 2009.

Modelování čtenáře v díle Milana Kundery, Konferenz "Milan Kundera aneb ,Co zmůže literatura‛", Brno, 29. Mai 2009.

Paul Eisner als slowakisch-deutscher Literaturvermittler, Tagung „Kulturelle Vermittlung denken: der Fall Paul / Pavel Eisner", Ústí nad Labem, 4. November 2008.

Mitteleuropäische Ansätze zu einer "Poetik des Leidens", Konferenz „Krajina bez vlastností / Landschaft ohne Eigenschaften", Institut für Tschechische Literatur der Philosophischen Fakultät der Karls-Universität Prag, Österreichisches Kulturforum Prag, 24. Oktober 2007.

Soc-Art v české literatuře 50. let, Konferenz Literatura socialistického realismu: východiska, struktury a kontexty totalitního umění, Institut für Tschechische Literatur der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, Institut für Slowakische Literatur der Slowakischen Akademie der Wissenschaften, Slowakisches Institut Prag, Prag, 12. Oktober 2006.

Poslední dopisy Boženy Němcové, Třetí mezinárodní literárněvědný bohemistický kongres, Karlsuniversität Prag und Tschechische Akademie der Wissenschaften, Prag, 30. Juni 2005.

Die Moderní revue und die Wiener Moderne, Symposium Die Aufnahme der Wiener Moderne in den slawischen Zeitschriften der Jahrhundertwende, Institut für Slawistik der Universität Wien, 14. Oktober 2004.

Egon Bondys Dekonstruktion der stalinistischen Mythologie, Konferenz Sozialistischer Realismus, Leipzig, 18. September 2004.

Václav Řezáčs Nástup – ein tschechischer Kolonialroman, Symposium Vertreibung/Aussiedlung der Deutschen in der tschechischen Literatur, Universität Wien, 27. Mai 2004.

Die Karpato-Ukraine in der tschechischen Literatur 1918-1938, 13. Internationaler Slawistenkongreß, Laibach, 19. August 2003.

Obrázky z Demlova Slovenska, Masaryk-Universtität Brünn, Institut für Slawistik, Tschecho-slowakisches wissenschaftliches Seminar, Brünn, 28. November 2001.

Libuše Moníková: Prager Deutsche, Mitteleuropäerin, Universität Wien, Institut für Slawistik, Tagung im Rahmen des Projekts The Crossroads of Cultures: Central Europe from the Point of View of Linguistics and Literaty Scholarship mit dem Institut für Slawistik der Universität Brünn, Wien, 22. Mai 2001.

Pavla Kytlicová, Jakub Deml und Österreich, Universität Wien, Institut für Slawistik, Symposium 225 Jahre Bohemistik an der Universität Wien, 14. Oktober 2000.

„Výbuch času" 1989: Jáchym Topol a staronový svět jeho románu Sestra, Druhý kongres světové literárněvědné bohemistiky, Karlsuniversität Prag und Institut für Tschechische Literatur der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, Prag, 8. Juli 2000.

Libuše Moníková: Prager Deutsche, Mitteleuropäerin, Masaryk-Universität Brünn, Institut für Slawistik, Tagung im Rahmen des Projekts The Crossroads of Cultures: Central Europe from the Point of View of Linguistics and Literaty Scholarship mit dem Institut für Slawistik der Universität Wien, 23. Juni 2000.

Sigmund Freud a česká literatura. Pár slov též o Bohumilu Hrabalovi, Universität Ostrava, Philosophische Fakultät/Rathaus, Konferenz zum Thema Sigmund Freud: poselství a inspirace, 10. November 1999.

Der Erste Weltkrieg als 'hospodská historka' – Jaromír Johns „Večery na slamníku", Marie Curie-Skłodowska Universität in Lublin, Polen, Institut für polnische Philologie, Konferenz zum Thema Der Erste Weltkrieg in der polnischen und in anderen europäischen Literaturen, Sandomierz, 19. November 1997.

„Lunenie" jako slovenské snění. Ivan Kadlečík, Ludvík Vaculík a československé literární vztahy, Masaryk-Universtität Brünn, Institut für Slawistik, Konferenz zum Thema Tschechoslowakische Beziehungen, Brünn, 5. November 1997.

 

Gastvorträge auf Einladung

"Räudige Hammelknechte" und eine "verrückte Gertrude". Das Bild der Deutschen im tschechischen Vertreibungsroman der fünfziger Jahre (Václav Řezáč), Institut für Slavistik der Universität Hamburg, 2. November 2017.

Rétorika naříkání, Katedra české literatury a literární vědy der Ostravská univerzita, Ostrava, 2. Dezember 2016.

Poetika utrpení – samomluvy, deníkové záznamy a dopisy nikomu v české literatuře od Boženy Němcové až k Filipu Topolovi, Katedra bohemistiky der Palacký-Universität, Olomouc, 30. Mai 2014.

Egon Bondy und die Mythen der fünfziger Jahre, Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Slawistik, 14. Februar 2005.

Politika. Poetika. Osobnosti. Česko-rakouské literární kontaky po roce 1945, Palacký-Universität und Literárněvědná společnost Olomouc, Olmütz, 23. April 2001.

Das Jahr 1989 und die tschechische Literatur: Normalisierung, Entpolitisierung, Internationalisierung?, Ringvorlesung im Rahmen des Lehrgangs Europastudien, Universität Wien, 24. Jänner 2001.

Funkce vzájemných vztahů mezi rakouskou a českou literaturou v druhé polovině 20. století, Masaryk-Universität Brünn, Institut für tschechische Literatur, Ringvorlesung Česká literatura ve středoevropských souvislostech, 15. Mai 1998.

 

Vorträge für eine breitere Öffentlichkeit

Das Wien der Božena Němcová und ihrer Babička, 150 Jahre Schulverein Komenský, Volkskundemuseum, Wien, 9. Oktober 2022.

Švejk ve Vídni, Projekt Wien – Olomouc: „Die Übersetzung als didaktisches Instrument im Fremdsprachenunterricht“, Institut für Slawistik, Wien, 5. Mai 2017.

Impulsvortrag zur tschechischen Literatur – mit besonderem Hinblick auf Bohumil Hrabal, Jaroslav Rudiš, Radka Denemarková und die Trends in der tschechischen Gegenwartsliteratur, Buchkontor, Wien, 8. Mai 2014.

Vídeň Boženy Němcové, Fachbezogenes Praktikum und bilaterale Didaktik-Plattform Wien – Praha: "Mehrsprachigkeit im Tschechisch-Unterricht bzw. das tschechische Wien", Institut für Slawistik, Wien, 24. April 2012.

Präsentation des Bandes Jiří Holý, Tschechische Literatur 1945-2000. Tendenzen, Autoren, Materialien (Wiesbaden 2011), üb. v. Hanna Vintr und Gertraude Zand, hrsg. v. Gertraude Zand, Tschechisches Zentrum Wien, 28. Februar 2012.

Präsentation des Sammelbandes Vertreibung, Aussiedlung, Transfer im Kontext der tschechischen Literatur / Vyhnání, odsun, transfer v kontextu české literatury, hrsg. v. G. Zand und J. Holý (Brünn 2004), 230 Jahre Bohemistik in Wien, Tschechisches Zentrum Wien, 5. Oktober 2005.

Einleitende Worte zur Lesung von Karel Šiktanc, Wien, Österreichische Gesellschaft für Literatur, 29. April 2002.

Einleitende Worte zur Lesung von Daniela Hodrová aus dem Roman "Théta", Wien, Institut für Slawistik, 19. März 2002.

Bohumil Hrabal und die fünfziger Jahre. Beitrag zu einer Diskussionsrunde im Rahmen der Veranstaltung "Pocta Boganovi" bei der Buchmesse Libri Olomouc, 8. März 2002.

Der Dichter Jiří Kolář – eine Einführung, Vortrag im Rahmen einer Lesung, Tschechische Botschaft, Wien, 23. Oktober 2000.

Libuše Moníková, Der Taumel. Eine Liebeserklärung an ihre Heimatstadt. Eine Abrechnung mit ihren Zerstörern, Vortrag im Rahmen der Prager Kulturtage in Wien, Alte Schmiede, Wien, 2. Mai 2000.

Autorenporträts Jiří Gruša und Jáchym Topol, Vortrag im Rahmen der Lesungsreihe Aspekte/Positionen, Museum Moderner Kunst – Sammlung Ludwig, Wien, 9. Februar 2000.

Totaler Realismus und Peinliche Poesie. Tschechische Untergrund-Literatur 1948-1953, Buchpräsentation, Tschechisches Zentrum, Wien, 21. April 1999.

Vlastimil Třešňáks Novelle „Minimax" – eine Aufarbeitung der tschechisch-jüdischen Gesichte?, Vortrag im Rahmen des Festivals zur tschechischen Gegenwartsliteratur Nahe zu unvertraut II, Schauspielhaus, Wien, 24. Oktober 1997.

Eine tschechische Erzählerin ‚on the road' - Iva Pekárkovás Roman "Péra a perutě", Vortrag im Rahmen des Festivals zur tschechischen Gegenwartsliteratur Nahe zu unvertraut II, Schauspielhaus, Wien, 24. Oktober 1997.

Mythos und Moral des Underground im literarischen Werk von Jáchym Topol, Vortrag im Rahmen des Zyklus Nahe zu unvertraut zur tschechischen Gegenwartsliteratur, Alte Schmiede, Wien, 19. April 1996.

Die Kinder der Dissidenten als verlorene Generation: Tereza Boučkovás Erzählband Indiánský běh, Vortrag im Rahmen des Zyklus Nahe zu unvertraut zur tschechischen Gegenwartsliteratur, Alte Schmiede, Wien, 18. April 1996.

 

↑ zurück

1.             Das Wien der Božena Němcová und ihrer Babička, 150 Jahre Schulverein Komenský, Volkskundemuseum, Wien, 9. Oktober 2022.