deutsch | english

[Ai Weiwei: Dropping a Han-Dynasty Urn, 1995 © Ai Weiwei]