Schweden - Sweden - Suecia

Ordo Anostraca

Polyartemia forcipata (Gälbladfotingar)

Branchinecta paludosa (Gälbladfotingar)

Tanymastix stagnalis (Hällkarsräka)

 

Ordo Notostraca 

Lepidurus apus (Spetssköldbladfoting)

Lepidurus arcticus (Sköldbladfoting)

Triops cancriformis (Hästskoräka)

 

Ordo Conchostraca Spinicaudata

Limnadia lenticularis (Linsräka)

 

Ordo Conchostraca Laevicaudata

Lynceus brachyurus (Musselräka)


 
 

According to: ArtDatabanken 2006-06-14; Åtgärdsprogram för bevarande av bladfotingar i efemära vatten...; Bladfotingar i Sverige; Inventering av Bladfotingar i Skåne 2007; I Olov Lundblads fotspår - inventering av gälbladfotingar i Härjedalsfjällen; Inventering av Gälbladfotingar i norra Jämtlandsfjällen.

Special thanks to Uwe Manzke for compiling this list !